Tekstcorrectie uitvoeren

Wil je een tekstcorrectie laten uitvoeren op tekst voor een gedrukte of online publicatie? Natuurlijk wil je dat het publiek jouw werk met plezier leest. Van begin tot eind. De boodschap klopt, maar de leesbaarheid verdient geen schoonheidsprijs. En hoe zat het ook weer met die taalregels? Je twijfelt. Gelukkig biedt Tekstbureau Kiki Koning regio Wageningen, Veenendaal uitkomst. Wij kunnen jouw werk controleren op de juistheid van spelling, grammatica en opbouw van de zinnen en verder bewerken.

Leesdrempel verlagen met goed leesbare teksttekstcorrectie

Een goed gecorrigeerde tekst blaast je bijdrage meer leven in. Overheidsnota's, jaarverslagen en onderzoeksrapporten zijn voor de lezer vaak slecht toegankelijk. Op zich vreemd. Je schrijft deze stukken immers om te informeren. Het is dan voor de lezer prettig als de tekst leesbaar is. Hiermee voorkom je vroegtijdig afhaken. Heldere en duidelijke teksten prikkelen lezers tot doorlezen. Bovendien maak je met goede teksten de materie minder saai.

Redigeren wat is dat?

Het proces van tekstverbetering start met redigeren. Wij controleren en verbeteren de tekst. Hierbij letten wij op de helderheid, structuur en opbouw van het geheel. Zijn er bijvoorbeeld geen loze argumenten, kloppen de alinea's en variëren de woorden voldoende? Is er misschien sprake van vaagtaal of een te complex vakjargon? Kloppen de feiten en zijn de bronnen traceerbaar?

Corrigeren hoe werkt dat?Tekstbureau

Tijdens het corrigeren zetten we de puntjes op de i. Het gaat hierbij om de taalregels. Hanteer je die consequent of gaat het mis met spelling, grammatica en leestekens? Gebruik je de juiste woorden en hoe staat het met zaken als afkortingen en zinslengte?

Tekstcorrectie voor aantrekkelijke tekst

Een prettig leesbare tekst. Dat is je einddoel. Wij maken jouw tekst aantrekkelijker en slaan die brug tussen jou en de lezer. Je stopte tenslotte tijd en energie in je content. Dus wil je een kroon op je werk. Dat maakt ook de ontvanger enthousiast.  Weten hoe leesbaar jouw tekst is? Wij wandelen graag eens vrijblijvend door jouw bijdrage.

Heb je nog vragen over het corrigeren en redigeren van je tekst of wil je advies? Stuur gerust een e-mail.